Taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Funkybeans.lt internetinė parduotuvė priklauso MB “Minkšti projektai”, įmonės kodas 304415776, adresas Vilkpėdės g.8 (6 korpusas), Vilnius, tel. 8616 15222. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Funkybeans.lt Parduotuvėje.

2. Funkybeans.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.

3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika

1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Parduotuvėje užsakydamas prekes Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. 

4. Susipažindamas su Taisyklėmis Klientas patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje Klientas pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą ir jame pateiktus duomenis, kitaip automatiškai laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie įvykdytą atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, Parduotuvė įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis LR galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog pateikdamas užsakymą Klientas yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Elektroniniu būdu pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Klientas už prekes įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį ir asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.3. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.

6.4. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją, susijusią su preke ir pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.5. Prekės pristatomos pagal pobūdį supakuotos, užtikrinant jų tinkamumą naudoti pagal paskirtį.

V. Prekių pristatymas

1. Parduotuvė įsipareigoja prie kiekvienos prekės nurodyti pristatymo terminą. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

3. Užsakydamas prekes Klientas įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

4. Klientas įsipareigoja užtikrinti sklandų prekių priėmimą. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.

6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos dviem būdais:

1) per kurjerių tarnybą;

2) atsiimant užsakymą įmonės būstinėje.

7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

VI. Dovanų kuponas

  1. FunkyBeans dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti prekių. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas prieš atsiskaitant už prekes.
  2. Dovanų kuponą galima įsigyti Parduotuvėje Funkybeans.lt arba įmonės būstinėje apsilankymą suderinus iš anksto. Galimi dovanų kupono atsiėmimo būdai: Kliento nurodytu el. paštu siunčiamas elektroninis kuponas, kurį atsispausdina pats Klientas, arba popierinis kuponas, kuris Klientui atsiunčiamas nurodytu adresu arba atsiimamas įmonės būstinėje.
  3. Dovanų kupono vertė nėra ribojama. Dovanų kuponu galima atsiskaityti už Parduotuvės prekes. 
  4. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pradžios ir pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. 
  5. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus.
  6. Dovanų kuponas nėra vardinis, gali būti perduodamas trečiajam asmeniui. 
  7. Dovanų kuponas atsiskaitymui už prekes ir paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už prekes, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
  8. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už prekes nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami. 
  9. Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra nėra išrašoma.
  10. Parduotuvė pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti Parduotuvėje Funkybeans.lt.

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@funkybeans.lt arba telefonu 8616 15222.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.